Service

Service

Servicen är viktig för hissen!
​​​​​​​

Ett serviceavtal med Hissbyggarna innebär schemalagd hisservice med smörjning, justering och inställning av till hissens hörande delar samt rengöring av hissmaskinrum, korgtak och hissgrop.

Vi utför all slags service, underhåll och reparationer på alla förekommande fabrikat på marknaden.

Service som bygger på förebyggande underhåll för att upptäcka och reparera mindre fel innan de leder till funktionsfel eller driftstopp. Större fel, brister eller renoveringsbehov avrapporteras till kunden
  • Tillgång till vår beredskap dygnet runt
  • Biträde vid återkommande besiktning
  • Vi har tillgång till reservdelar för de flesta fabrikat på marknaden, oftast inom 24 timmar.
Kontakta oss för ett besök i syfte att ge er ett förslag på serviceavtal.