Installation

Installation: Modernisering & nybyggnation


Hissar är i allmänhet stora och långsiktiga investeringar som man bör vårda och underhålla för att hålla i gott skick. Ibland krävs dock moderniseringar av hissar.

Vi erbjuder alla typer av moderniseringar av hissars interiör, exteriör och tekniska utrustning. Efter att ha analyserat behoven tillsammans med er kommer vi med ett modifieringsförslag i enlighet med era kostnads- och kvalitetskrav samt önskemål vad gäller hissens utseende, design och inredning.

Vi sätter därefter ihop en lösning anpassad utifrån fastighetens befintliga hisschakt genom att välja bland marknadens bästa och mest konkurrenskraftiga produkter.

Som oberoende leverantör är vi inte knutna till några specifika märken eller tillverkare, vilket ger oss fria händer att föreslå en riktigt prisvärd lösning. Eftersom en fastighet ofta är beroende av fungerande hissar strävar vi alltid efter att minimera avstängningstiden vid våra service- och reparationsarbeten.

​​​​​​​Minutiös planering, lång rutin och en aktiv dialog med er som kund gör att vi kan jobba effektivt, anpassa tidsplanen efter era krav och därmed också minimera avstängningstiden för varje enskild hiss.