Kvalitet & Miljö

När kvalitet och miljö är viktigt

Kvalitetsarbetet innebär

  • Att leverera rätt material och rätt tjänst enligt kundens beställning
  • Att alltid vara tillgänliga 24 timmar om dygnet alla dagar om året
  • Att alltid offerera material av högsta kvalitet
  • Att vi ständigt förbättrar processen från försäljning till leverans
  • Att vi ska tillgodose kundens önskemål och eftersträva kostnadseffektiva lösningar.

Miljöarbetet innebär

  • Att vi inom våran organisation ska arbeta miljömedvetet, vi sorterar och återvinner vårat avfall i så stor utsträckning som det är möjligt
  • Att vi effektiviserar våra transporter för att minska miljöpåverkan
  • Att minska vår energianvändning
  • Att följa gällande lagar och förordningar som ett minimikrav