Felanmälan dygnet runt 0770-220201 felanmalan@hissbyggarna.se

Kvalité och miljö

 

Kvalitetsarbetet innebär

Att leverera rätt material och rätt tjänst enligt kundens beställning

Att alltid vara tillgänliga 24 timmar om dygnet alla dagar om året

Att alltid offerera material av högsta kvalitet

Att vi ständigt förbättrar processen från försäljning till leverans

Att vi ska tillgodose kundens önskemål och eftersträva kostnadseffektiva lösningar.


Miljöarbetet innebär

Att vi inom våran organisation ska arbeta miljömedvetet, vi sorterar och återvinner vårat avfall i så stor utsträckning som det är möjligt

Att vi effektiviserar våra transporter för att minska miljöpåverkan

Att minska vår energianvändning

Att följa gällande lagar och förordningar som ett minimikrav